ศูนย์จำหน่ายลิตภัณฑ์ หมู่บ้านไหมไทยเฉลิมพระเกียรติ

ศูนย์จำหน่ายลิตภัณฑ์ หมู่บ้านไหมไทยเฉลิมพระเกียรติ

16640989_1408931055805310_5924685924244788497_n

16640989_1408931055805310_5924685924244788497_n

เอกลัษณ์ที่โดดเด่นของผ้าไหม

การย้อมสีจากธรรมชาติ ผ้าย้อมสีจากมูลหนอนไหม ซึ่งเป็นสีที่เกิดจากมูลหนอนไหม โดยย้อมเป็นสีเขียวม้า หากย้อมหลายๆน้ำ จะพบว่าสีจะจางลง ซึ่งเหมาะแก่การเล่นสีทั้งเส้นยืนและเส้นพุ่ง นอกจากนั้นสีที่ได้จากการย้อม เศษที่เหลือจากการย้อมยังให้กลิ่นคล้ายชาใบหม่อนอีกด้วย นอกจากการย้อมสีจากมูลหนอนไหมแล้ว ยังมีการพัฒนาย้อมสีด้วยโคลนดินและผสมผสานด้วยเส้นใยพืชและใยไหม เพื่อให้เกิดความแตกต่างของสี เช่น ดำแดง เหลือง ส้ม เป็นต้น และยังมีการนำก้านตาลมาทอผสมกับเส้นไหม

ผู้ผลิตและผู้ประกอบการ

กลุ่มผลิต : กลุ่มทอผ้าไหมทอมือบ้านอะลาง

สถานที่ผลิต : บ้านเลขที่ 30 หมู่ที่ 9 ตำบลโคกกจาน อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ 33120 โทร.0862639287

ประธานกลุ่ม : นางสมบูรณ์ เพ็งพันธ์

สถานที่จำหน่าย : ที่ทำการกลุ่ม  – จำหน่ายในงานเทศกาลต่างๆ

ผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม : ผ้าไหมมัดหมี่ ผ้ายกดอก ผ้าโสร่ง ผ้าขาวม้า ผ้าไหมพื้นเรียบ ผ้าไหมลายลูกแก้ว กระเป๋าเอนกประสงค์ที่ทำจากผ้าไหม

เส้นทางคมนาคม : รถโดยสารประจำทาง ถนนอทุมพร-ปรางค์กู่ ระยะทาง 20 กิโลเมตร ถึงบ้านโปร่งสามัคคี หมู่ 5 ตำบลโคกจาน นั่งรถมอเตอร์ไซต์รับจ้างระยะทาง 2 กิโลเมตร ถึงที่ทำการกลุ่ม